Fantasyland

Vi?e od ma?te, vodene i zabavne atrakcije izvan okvira svakodnevnice. Fantasti?no! Preko 60000m2 vodenih povr?ina. Oaza relaksacije. Pje??ane oaze i hidromasa?na jezerca samo za tebe. Put kroz zabavu. Zabavni park na 95000m2. Fun Park! Vrtuljci, tobogani, najve?i rollercoaster.

Saznajte vi?e

Znati?eljni ste? Ostavite nam va?u e-mail adresu
i saznajte me?u prvima ?to se doga?a u Fantasylandu.

Sva prava pridr?ana Fantazija projekt d.o.o. | Zaposlenje | Kontakt | Uvjeti kori?tenja | Mapa stranice