Sadržaji projekta

Projekt Fantasyland odnosi se na izgradnju kompleksa koji je objedinjen na površini od 27.3 hektra, te se nalazi neposredno uz najvitalniju gradsku prometnicu Samobora (Ulicu Grada Wirgesa).

Projekt obuhvaća izgradnju:

Na samom kompleksu nalazi se i geotermalni izvor koji će sa svojom temperaturom od 30°C te kapacitetom vrela služiti kao izvor obnovljive energije.

Detaljnijim informacijama o sadržajima pristupite klikom na svaki segment projekta pojedinačno.