Korporativna odgovornost

Korporativna odgovornost tvrtke Fantazija projekt d.o.o. i svih članica grupacije Fantasyland jedna je od glavnih misli vodilja pri upravljanju vrijednostima tvrtke i svakodnevnim poslovanjem. Poštujući korporativnu odgovornost, naše poslovanje slijedi načela koja omogućuju zaštitu i brigu o prirodi okolišu, unapređenje društvenog okruženja te odgovornost prema zaposlenicima i kreiranje novih radnih mjesta.

U želji za poticanjem hrvatskog gospodarstva prednost dajemo hrvatskim proizvodima i uslugama. Svoju društvenu odgovornost iskazujemo kroz podržavanje društvenih, kulturnih, sportskih i obrazovnih manifestacija.

Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti i brizi o okolišu provodeći aktivnosti za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš na minimum. U svakodnevnom poslovanju nastojimo koristiti proizvode i materijale koji ne zagađuju okoliš, stvarati minimalan otpad i savjesno raspolagati izvorima energije. Vodimo brigu o recikliranju te u svakom pogledu želimo biti aktivni sudionici u očuvanju prirodnih resursa i time ne umanjivati izvore budućim naraštajima.

U poslovnoj godini 2008. i 2009. članice grupe Fantasyland za programe sponzorstva i donacija izdvojile su 400.000 kn te na taj način podržale mnoge humanitarne akcije, sportske sadržaje i manifestacije. Sudjelovali smo i u raznim kulturnim manifestacijama lokalne zajednice poput Samoborskih glazbenih jeseni i Dana grada Samobora.