Direktor za ljudske resurse (m/ž)

NAPOMENA: Molimo zainteresirane kandidate da osim radnog životopisa i fotografije OBVEZATNO POŠALJU ISPUNJENI KANDIDACIJSKI OBRAZAC za radno mjesto za koje se natječu.

Osnovni zadatak je koristeći sve raspoložive resurse, optimizirati poslovne procese i osigurati visoku razinu produktivnost i efikasnost.

OPIS POSLOVA:
* strateško upravljanje ljudskim resursima (uključuje definiranje i uvođenje sustava koji će osigurati optimalnu provedbu poslovne politike, analizu i sistematizaciju radnih mjesta, izradu modela ključnih kompetencija, strateško savjetovanje managementa po pitanju kadrovske politike),
* stvaranje poželjnog radnog okruženja kroz angažman motiviranih djelatnika koji će svojim radom, trudom i zalaganjem poboljšavati produktivnost, kvalitetu, ekonomičnost i svoja primanja,
* pripremanje podataka i dokumentacije za proces regrutacije i selekcije kadrova (izrada planova zapošljavanja, planiranje troškova, koordinacija),
* provođenje procesa regrutacije i odabira kadrova (stalnih i povremenih), sukladno potrebama tvrtke,
* izrada planova i organiziranje potrebnih treninga i edukacije kadrova (upravljanje sustavima interne i vanjske edukacije), te uvođenje u posao novozaposlenih,
* sudjelovanje u razvoju sustava nagrađivanja i unapređivanja djelatnika tvrtke, uspostava primjerenog sustava nagrađivanja koje bi se baziralo na mjerenju radnog učinka,
* odabir i koordiniranje vanjskih saradnika na realizaciji poslovnih planova tvrtke,
* unapređenje postojećih procedura i politika,
* kontrola i optimizacija troškova rada i kontinuirano praćenje radne uspješnosti,
* upravljanje sustavima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša,
* redovito izvješćivanje neposredno nadređenih

ODGOVORNOSTI:
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za čuvanje profesionalne i poslovne tajne
* Odgovornost za točnost informacija

UVJETI:
Stručna sprema: VŠS/VSS
Napredno korištenje informatičke tehnologije
Profesionalna i iznimno odgovorna osoba
Potrebne godine iskustva:5
Jezici: Engleski (napredno)
Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALO:
* razvijene komunikacijske i organizacijske vještine
* obavezno iskustvo na sličnim poslovima upravljanja, nadzora i koordinacije
* obavezno poznavanje organizacijskih i motivacijskih procesa i dinamike
* analitičnost s osjećajem odgovornosti u završavanju zadataka
* sposobnost brzog donošenja odluka
* natposječne komunikacijske vještine