Financijski savjetnik (m/ž)

NAPOMENA: Molimo zainteresirane kandidate da osim radnog životopisa i fotografije OBVEZATNO POŠALJU ISPUNJENI KANDIDACIJSKI OBRAZAC za radno mjesto za koje se natječu.

OPIS POSLOVA:
* Savjetodavna pomoć Upravi za unapređenje i kvalitetno vođenje financijske politike, donošenju poslovnih odluka, unapređenje poslovanja i upravljanje rizicima,
* pružanje stručne podrške i davanje savjeta u području financija, analiza glavnih financijskih pitanja i problema,
* analiza postojećeg stanja, izrada ekspertnih stručnih mišljenja, savjeta i preporuka,
* predlaganje i iniciranje poslovnih odluka u cilju smanjenja rizika poslovanja i zaštite imovine,
* praćenje financijskih pokazatelja uspješnosti i rezultata poslovanja, izrada prijedloga i planova (kratkoročnih i dugoročnih), pružanje stručne i operativne podrške i davanje savjeta za unapređenje i kvalitetno vođenje financijske politike,
* provođenje interne revizije poslovanja sukladno standardima interne revizije, analiza izvršenih revizija i procjena rizika, savjetovanje Uprave i davanje stručnih mišljenja i informacija vezano uz problematiku utvrđenu nalazima interne revizije,
* praćenje provedbe preporuka,
* pružanje savjetodavne pomoći direktorima ostalih organizacijskih jedinica vezanih uz pravilnost poslovanja, upravljanja rizicima i ekonomičnost poslovanja.

ODGOVORNOSTI:
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za čuvanje profesionalne i poslovne tajne
* Odgovornost za točnost informacija
* Odgovornost za ispravnost ispostavljenih dokumenata i istinitost financijskog izvještavanja iz djelokruga svoga rada

UVJETI:
* Stručna sprema: VSS iz područja financija/ekonomija
* Napredno korištenje informatičke tehnologije
* Profesionalna i iznimno odgovorna osoba
* Potrebne godine iskustva: 3
* Jezici: Engleski (napredno)
* Certifikat ovlaštenog internog revizora