Glasnogovornik (m/ž)

NAPOMENA: Molimo zainteresirane kandidate da osim radnog životopisa i fotografije OBVEZATNO POŠALJU ISPUNJENI KANDIDACIJSKI OBRAZAC za radno mjesto za koje se natječu.

OPIS POSLOVA;
* uspostavljanje kvalitetne suradnje i komunikacije s medijima, analiza stanja, izrada i davanje prijedloga, korištenje komunikacijskih tehnika i komunikacijskih kanala, uklanjanje prepreka u komuniciranju,
* prikupljanje i sistematiziranje relevantnih informacija o cjelokupnom poslovanju tvrtke, s ciljem ostvarivanja kvalitetnog informiranja javnosti kao i internog informiranja,
* praćenje objavljenih informacija o tvrtki i njenim čelnim ljudima u medijima, te dostupnih informacija o poslovnom okruženju,
* savjetovanje čelnih ljudu u pogledu komunikacije s medijima, pružanje stručne i operativne podrške, sudjelovanje u pripremi i organizaciji protokolarnih aktivnosti,
* izrada komunikacijske strategije, analiziranje problema i mogućnosti, definiranje ciljeva i javnosti (unutarnjih i vanjskih),
* prezentacija aktivnosti tvrtke, donošenje odluka o komunikacijskoj politici i njihova implementacja, predstavljanje tvrtke u različitim prilikama, osiguravanje nastupa pred važnim skupinama, B2B komunikacija,
* priprema komunikacije i nastupa u javnost u slučaju kriznih situacija,
* izgrađivanje odnosa i komuniciranje sa strateškim javnostima, izgradnja povjerenja, distribucija korporativnih i organizacijskih informacija,
* Pisanje priopćenja, organiziranje eventa, proizvodnja web sadržaja, kreiranje, produkcija i distribucija materijala (izvješća, brošure, publikacije, grafički prikazi, filmovi, multimedijalni programi, izravna pošta…),
* Kreiranje publiciteta za proizvode i usluge, suradnja u pripremi oglašivačkog nastupa i marketinškh usluga, lobiranje, organizacija posebnih događaja/manifestacija,
* provođenje istraživanja, kreiranje anketa, analiza rezultata, stručna uporaba baza podataka i interneta, prikupljanje informacija s tržišta, analiziranje medijskog sadržaja, obrada podataka,
* suradnja s izvršnim menadžmentom na definiranju i provedbi strategije PR-a, savjetovanje menadžmenta, osiguravanju protoka informacija, potpora prodajnim i promocijskim aktivnostima
* planiranje i upravljanje proračunom za komuniciranje

ODGOVORNOSTI:
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za čuvanje profesionalne i poslovne tajne
* Odgovornost za pridržavanje rokova
* Odgovornost za točnost informacija
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za pravodobno i kvalitetno informiranje javnosti o djelovanju tvrtke
UVJETI:
* Stručna sprema: VŠS/VSS
* Napredno korištenje informatičke tehnologije
* Profesionalna i iznimno odgovorna osoba
* Potrebne godine iskustva:3
* Jezici: Engleski (napredno)
* Vozačka dozvola: B

OSTALO:
* Poznavanje rada, poslovanja i ustrojstva odjela za PR, sposobnost uspješnog komuniciranja s javnošću i medijima
* poznavanje tehnika odnosa s javnošću, organizacijska i prezentacijska stručnost, vještina u pisanju,
* analitička sposobnost identificiranja i definiranja problema, kreativnost u razvijanju rješenja,
* sposobnost samostalnog organiziranja i vođenje medijskih nastupa, konferencija za novinare i prezentacija,
* znanje i umijeće govornog i pisanog komuniciranja, dobre govorničke i komunikacijske vještine, poznavanje društvenog, političkog i kulturološkog okruženja,
* uspješnost komuniciranja u kriznim situacijama
* iskustvo u novinarstvu nije uvijet, ali je prednost.