Hidrotehničar (m/ž)

NAPOMENA: Molimo zainteresirane kandidate da osim radnog životopisa i fotografije OBVEZATNO POŠALJU ISPUNJENI KANDIDACIJSKI OBRAZAC za radno mjesto za koje se natječu.

Tvrtka Fantazija vodeni park ima potrebu za zapošljavanjem stručne i odgovorne osobe koja će se brinuti za kvalitetu instaliranja i izvedbe, održavanje i nadzor nad svim strojarsko-hidrotehničkim elementima vodenog parka, uređajima i bazenskom opremom.

OPIS POSLOVA:
* praćenje pripreme i izvođenja strojarsko-hidrotehničkih radova (provjera dokumentacije, kvalitete materijala i pruženih usluga),
* vrednovanje i optimalizacija korištenja hidrotehničkih sustava i bazenske tehnike,
* izrada i provođenje planova održavanja opreme, instalacija i objekata,
* izrada planova održavanja, upravljanje energetskim potencijalom Vodenog parka, vanjskom i unutarnjom bazenskom opremom,
* pretraga (sourcing), komparacija i klasifikacija komercijalnih ponuda vezanih uz djelokrug nadležnosti,
* koordinacija između operativaca i rukovoditelja tvrtke,
* pružanje stručne i operativne podrške i davanje savjeta za unapređenje i kvalitetno upravljanje svih hidrotehničkim elementima vodenog parka i bazenskom tehnikom,
* osiguravanje potrebnih tehničkih i tehnoloških uvjeta za nesmetano funkcioniranje svih elemenata vodenog parka koji su vezani uz hidrotehničku struku, sukladno propisanim normativima, zakonima, pravilima stuke i najvišim sigurnosnim standardima.
* organiziranje servisiranja i održavanja tehničkih sredstava, redovita kontrola sigurnosnog stanja hidrotehničkoh objekata, bazenste tehnike i opreme, poduzimanje mjera za povećanje sigurnosnih uvjeta,
* upravljanje i nadzor nad sustavom tehničke kontrole (mehaničko pročišćavanje, kemijsko tretiranje i zaštita od onečišćenja vode, redovito i izvanredno servisiranje strojarnice, pripadajućih instalacija i bazenske opreme i sl.).

ODGOVORNOSTI:
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za pridržavanje rokova
* Odgovornost za implementaciju najviših standarda kvalitete i sigurnosti
* Odgovornost za ispravnost hidrotehničkih objekata i tehničkih sredstava
* Odgovornost za zaštitu bazenske tehnike i opreme

UVJETI:
Stručna sprema: Visoka stručna sprema /dipl ing. građ (obavezno hidrotehnički smjer i članstvo u HKAIG) ili ovlašteni dipl. ing. strojarstva
Izvrstan rad u MS Office i AutoCAD aplikacijama
Profesionalna i iznimno odgovorna osoba
Potrebne godine iskustva:5
Jezici: Engleski (napredno)
Vozačka dozvola: B


OSTALO:
* iskustvo na izvođenju i održavanju objekata za rekreacija, turizam i sportove na vodi
* dovoljan opseg znanja za rješavanje praktičnih problema koji se javljaju prilikom izvedbe i primjene tehničkih zahvata na objektima vodenog parka
* poznavanje zakonskih propisa, alternativnih tehnologija i europske prakse vezane uz hidrotehničke objekte
* sposobnost procijene ekonomskih aspekata rada uređaja i bazenske opreme koji se koriste u vodenom parku
* kompetencije u području optimizacije pojedinih rješenja
* specijalistička znanja vezana uz funkcioniranje vodnih građevina, poznavanje bazenske tehnike, dodatnih uređaja i opreme
* sposobnost samostalnog planiranja, ugovaranja, izrađivanja i opremanja projekata strojarsko-hidritehničkim instalacijama i bazenskom opremom
* znanja o modernim tehnologijama izvođenja, održavanja i upravljanja bazenskim sustavima
* znanje o temeljnim ekološkim konceptima i racionalnom korištenju prirodnih izvora, o osnovnim mjerama i postupcima zaštite okoliša