Pomoćnik direktora građevinskog sektora (m/ž)

NAPOMENA: Molimo zainteresirane kandidate da osim radnog životopisa i fotografije OBVEZATNO POŠALJU ISPUNJENI KANDIDACIJSKI OBRAZAC za radno mjesto za koje se natječu.

Od uspješnih kandidata se očekuje da samostalno rade sve poslove i zadatke koje mu povjeri neposredni rukovoditelj.

OPIS POSLOVA:
* obavljanje nadzora nad izvođenjem radova, provjera tehničke dokumentacije, kontrola količina, kontrola kvalitete, kontrola dinamike izvođenja radova, financijska kontrola,
* vrednovanje izvantroškovničkih radova, obračunske situacije, okončane situacije,
* sudjelovanje u pripremi i provođenju natječaja i ugovaranju pojedinih faza izvedbe,
* sudjelovanje u tehničkom pregledu i primopredaji objekata i izvedenih radova,
* praćenje izvedbe projekta u pogledu vremena, kvalitete i troškova,
* koordinacija aktivnosti svih sudionika na instaliranju, obnovi, sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji objekata i tehničke opreme vodenog i zabavnog parka,
* pribavljanje potrebnih propisanih suglasnosti i odobrenja za građenje i upotrebu objekata vodenog i zabavnog parka,
* nadzor i osiguravanje komunalno-tehničke opremljenosti,
* Redovito održavanje, rekonstrukcije, popravci i hitne intervencije vezane uz građevinske objekate i bazensku tehniku,
* Poznavanje osnovnih elemenata dimenzioniranja i izgradnje hidrotehničkih objekata.

ODGOVORNOSTI:
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za pridržavanje rokova
* Odgovornost za implementaciju najviših standarda kvalitete i sigurnosti
* Odgovornost za ispravnost građevinskih objekata i tehničkih sredstava

UVJETI:
Stručna sprema: Visoka stručna sprema /dipl ing. građ.
Izvrstan rad u MS Office i AutoCAD aplikacijama
Profesionalna i iznimno odgovorna osoba
Potrebne godine iskustva:5
Jezici: Engleski (napredno)
Vozačka dozvola: B kategorija