Poslovna tajnica

NAPOMENA: Molimo zainteresirane kandidate da osim radnog životopisa i fotografije OBVEZATNO POŠALJU ISPUNJENI KANDIDACIJSKI OBRAZAC za radno mjesto za koje se natječu.

OPIS POSLOVA;
* obavljanje administrativnih poslova u cilju nesmetanog svakodnevnog funkcioniranja ureda Uprave,
* pružanje podrške u radu poslovodstva, koordinacija i usklađivanje poslovnih obveza direktora društva, organizacija sastanaka, osiguravanje pregleda dnevnih, tjednih i mjesečnih obveza,
* asistiranje u poslovima pripreme i distribucije materijala za sjednice,
* vođenje poslovne komunikacije i korespodencije za potrebe poslovodstva,
* komunikacija s kupcima, dobavljačima, partnerima, suradnicima i institucijama, sukladno zahtjevima i potrebama poslovodstva,
* briga o dogovorenim terminima i rokovima, prijem stranaka i klijenata,
* odgovaranje na dolazne pozive, preusmjeravanje poziva, primanje i odgovaranje/preusmjeravanje e-mail-ova i faksova, administriranje pošte (prijem, zavođenje i otprema pošte),
* vođenje evidencije prisutnosti na radu zaposlenika u administraciji Uprave,
* vođenje evidencije putnih naloga za službena putovanja,
* vođenje arhive ureda i evidencije o poslovnoj dokumentaciji, kopiranje dokumentacije,
* održavanje uredskih prostorija,
* ostali uredski i opći poslovi.

UVJETI:
* Stručna sprema: SSS/VŠS, poslovna škola, ekonomija i/ili sl.
* Napredno korištenje informatičke tehnologije
* Profesionalna i iznimno odgovorna osoba
* Potrebne godine iskustva:2
* Jezici: Engleski (napredno)
* Vozačka dozvola: B

OSTALO:
* Poznavanje Office programa
* poznavanje uredskog poslovanja, poslovnog protokola i poslovne korespodencije
* odlično poznavanje standarda pisanog i usmenog komuniciranja, strukturirano i gramatički ispravno usmeno i pisano izražavanje pri korespondiranju s internim i eksternim klijentima
* vještine organiziranja i upravljanja vremenom, te sposobnost određivanja prioriteta
* fleksibilnost i sposobnost prilagođavanju situacijama
* dobre organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
* analitičnost s osjećajem odgovornosti u završavanju zadataka
* ustrajnost, pedantnost, strpljivost u ophođenju
* prednost preporuke i reference

ODGOVORNOSTI:
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za čuvanje profesionalne i poslovne tajne