Računovođa (m/ž)

NAPOMENA: Molimo zainteresirane kandidate da osim radnog životopisa i fotografije OBVEZATNO POŠALJU ISPUNJENI KANDIDACIJSKI OBRAZAC za radno mjesto za koje se natječu.

OPIS POSLOVA:
* vođenje evidencije dugotrajne imovine, obračun amortizacije, knjiženje UFA i IFA, obračun PDV-a, salda konti kupaca i dobavljača,
* knjiženje blagajne, putnih naloga, bankovnih izvoda,
* pripremanje i knjiženje kompenzacija, asignacija, cesija i sl.,
* obraćun plaća i izvještavanje institucija vezano uz plaće,
* izrada statističkih izvještaja,
* knjiženje ulaznih računa, izlaznih računa i izvoda,
* blagajničko poslovanje, putni nalozi,
* izrada financijskih izvještaja za Poreznu upravu i ostala nadležna tijela,
* izrada tromjesečnih statističkih izvješća, završnog računa, godišnjeg izvješća i izvješća za javnu objavu,
* priprema dokumenata za reviziju društva,
* praćenje zakona i propisa iz područja računovodstva i financija,
* Obavljanje ostalih poslova po nalogu.

ODGOVORNOSTI:
* Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
* Odgovornost za čuvanje profesionalne i poslovne tajne
* Odgovornost za pridržavanje rokova
* Odgovornost za točnost informacija
* Odgovornost za točnost obrade podataka

UVJETI:
* SSS/VŠS/VSS ekonomskog smjera (financije i računovodstvo)
* potrebne godine iskustva na istim poslovima: 3 godine
* napredno korištenje informatičke tehnologije
* poznavanje računovodstvenih I IFRS standarda I poreznih propisa
* samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda
* analitičnost, točnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost
* aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

OSTALO:
* Posjedovanje certifikata ovlaštenog računovođe je prednost, ali nije uvjet.